GODZINY OTWARCIA BIURA
I OBSŁUGI TELEFONICZNEJ

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 8-14

tel.: 71 74 000 22
881 752 813
ul. Kościuszki 35a 50-011 Wrocław

Energetyczne Centrum S.A.

Stowarzyszenie Aquila pomaga konsumentom poszkodowanym przez Energetyczne Centrum S.A. 

Spółka od dnia 11.09.2018 roku przestała sprzedawać prąd, a od 12.09.2018 również gaz.  W dniu 3.12.2018 roku sąd ogłosił upadłość spółki. Wielu klientów nie miało świadomości, że Energetyczne Centrum nie świadczyło już usług na ich rzecz (robił to sprzedawca rezerwowy) i nadal płaciło rachunki. Klienci mogą zgłosić do sądu swoją wierzytelność (posiadaną nadpłatę) i próbować odzyskać pieniądze za czas, w którym spółka nie prowadziła już sprzedaży (czyli za okres od 11.09.2018 dla prądu i od 12.09.2018 dla gazu) do dnia 2.12.2018.

Klienci mają czas do 16.01.2019 roku na zgłoszenie swoich wierzytelności. Wniosek złożony po tym dniu jest skuteczny. Jednak przekroczenie terminu może (nie musi) wiązać się z koniecznością poniesienia pewnych kosztów.

Jako Stowarzyszenie pomagamy konsumentom w zgłaszaniu wierzytelności. Koszt związany z naszą pomocą to 17 zł opłaty skarbowej od pełnomocnictwa udzielonego radcy prawnemu oraz 20 zł tytułem zaliczki na koszty wysyłki pism. Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu.