GODZINY OTWARCIA BIURA
I OBSŁUGI TELEFONICZNEJ

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 8-14

tel.: 71 74 000 22
881 752 813
ul. Kościuszki 35a 50-011 Wrocław

Konsumenckie Centrum E-porad

Nasi eksperci udzielają porad wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem: porady@dlakonsumentow.pl

 

Szanowny Konsumencie,

Konsumenckie Centrum E-porad prowadzone jest przez Stowarzyszenie Aquila, Stowarzyszenie Euro-Concret oraz Stowarzyszenie dla Powiatu.

Odpowiedź na otrzymaną wiadomość zostanie udzielona w terminie 5 dni roboczych, zaś w przypadku spraw wymagających uzyskania dodatkowych informacji lub dokumentacji termin ten może ulec wydłużeniu do maksymalnie 10 dni roboczych.

Równocześnie informujemy, że Konsumenckie Centrum E-porad udziela odpowiedzi na zapytania otrzymywane wyłącznie od konsumentów. Udzielenie porady nie jest uzależnione od podania danych osobowych, przy czym konsument może podać te dane dobrowolnie.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

Jednocześnie wskazujemy, że Administratorem danych osobowych zawartych w zapytaniu jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z siedzibą w Warszawie (00-950), Plac Powstańców Warszawy 1, za pośrednictwem Stowarzyszenia Aquila z siedzibą we Wrocławiu (ul. Kolista 6/19, 54-152 Wrocław), Stowarzyszenia dla Powiatu z siedzibą w Środzie Śląskiej (ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śląska), Stowarzyszenia Euro-Concret z siedzibą we Wrocławiu (ul. Kościuszki 35A, 50-011 Wrocław). Kontakt do Inspektora Danych Osobowych UOKiK to adres e-mail: uokik@uokik.gov.pl.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi (porady) w prostych sprawach konsumenckich oraz w celach statystycznych związanych z realizacją zadania publicznego, jakim jest prowadzenie Konsumenckiego Centrum E-porad i nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem firmy piotrek.io Piotr Wasilewski z siedzibą w Kielcach (ul. Ułańska 65, 25-219 Kielce) w celu zbadania poziomu satysfakcji konsumenta z uzyskanej porady. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, o ile konieczność taka nie będzie wynikała z obowiązujących przepisów prawa.

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne i będzie traktowane na równi z udzieleniem zgody na ich przetwarzanie w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L nr 119).

Państwa dane przetwarzane będą przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym była udzielana porada.

Każdy kogo dane są przetwarzane ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, może ona być w każdym momencie cofnięta bez wpływu na legalność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dla skutecznego cofnięcia zgody wystarczy poinformowanie administratora w dowolny sposób, który pozwoli mu zapoznać się z wolą osoby, której dane dotyczą, np. poprzez wysłanie informacji na adres porady@dla konsumentów.pl.

Każdy, kogo dane są przetwarzane ma prawo złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są z naruszeniem prawa.

Brak podania danych osobowych nie wpływa na możliwość udzielenia  odpowiedzi (porady).

Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

 

Stowarzyszenie Aquila, Stowarzyszenie Euro-Concret, Stowarzyszenie dla Powiatu

 

logo uokik PL

Realizacja zadania publicznego Konsumenckie Centrum E-porad finansowana jest przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.