GODZINY OTWARCIA BIURA
I OBSŁUGI TELEFONICZNEJ

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 8-14

tel.: 71 74 000 22
ul. Kościuszki 35a 50-011 Wrocław

Konsumenckie Centrum E-porad

Nasi eksperci udzielają porad wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem: porady@dlakonsumentow.pl

 

Szanowny Konsumencie,

Konsumenckie Centrum E-porad prowadzone jest przez Stowarzyszenie Aquila, Stowarzyszenie Euro-Concret oraz Stowarzyszenie dla Powiatu.

Odpowiedź na otrzymaną wiadomość zostanie udzielona w terminie 5 dni roboczych, zaś w przypadku spraw wymagających uzyskania dodatkowych informacji lub dokumentacji termin ten może ulec wydłużeniu do maksymalnie 10 dni roboczych.

Równocześnie informujemy, że Konsumenckie Centrum E-porad udziela odpowiedzi na zapytania otrzymywane wyłącznie od konsumentów, tj. osób fizycznych dokonujących z przedsiębiorcami czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

Udzielenie porady nie jest uzależnione od podania danych osobowych, przy czym konsument może podać te dane dobrowolnie.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

Administratorem danych osobowych zawartych w zapytaniu jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z siedzibą w Warszawie (00-950), Plac Powstańców Warszawy 1, za pośrednictwem Stowarzyszenia Aquila z siedzibą we Wrocławiu (54-129), ul. Bajana 48/17; Adres Biura: ul. Kościuszki 35a Wrocław.

Informujemy, że złożenie zapytania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) informujemy, że dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi (porady) w prostych sprawach konsumenckich i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Z wyrazami szacunku,

Stowarzyszenie Aquila, Stowarzyszenie Euro-Concret, Stowarzyszenie dla Powiatu

 

logo uokik PL

Realizacja zadania publicznego Konsumenckie Centrum E-porad finansowana jest przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.