GODZINY OTWARCIA BIURA
I OBSŁUGI TELEFONICZNEJ

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 8-14

tel.: 71 74 000 22
881 752 813
ul. Kościuszki 35a 50-011 Wrocław

Pomoc konsumentom dotkniętym nieuczciwymi praktykami

Stowarzyszenie Aquila rozpoczęło dnia 1 czerwca 2018 roku realizację projektu pomocy prawnej na etapie sądowym konsumentom, którzy zostali poszkodowani przez nieuczciwych sprzedawców m.in.  energii, gazu i usług telekomunikacyjnych.

 

Pomoc skierowana jest do osób dotkniętych nieuczciwymi praktykami rynkowymi spółek, m.in. w sprawie których śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Płocku. Dotyczy to aktualnie spółek: Polskie Centrum Telemedyczne, Twoja Telekomunikacja, Telekomunikacja Dla Domu, PGT, Polski Prąd i Gaz, Nasza, New Telekom.

Z pomocy mogą skorzystać także osoby, które doświadczyły nieuczciwych praktyk również ze strony innych przedsiębiorców.

 

Skorzystanie z pomocy:

  1. nie wiąże się dla konsumenta z dużym nakładem finansowym – konsument musi zapłacić 37 zł zaliczki, ale w razie wygranej te pieniądze zostaną mu zwrócone,
  2. nie wymaga dużego nakładu pracy – wystarczy przekazać dokumenty do Stowarzyszenia, którego prawnicy kompleksowo poprowadzą sprawę w sądzie, a nawet ograniczają po jego stronie ryzyko procesowe (nawet jeśli przegra, nie poniesie kosztów zasądzonych na rzecz strony przeciwnej).

 

Pomoc skierowana jest do osób, które spełniają łącznie dwa warunki:

  1. zostały dotknięte nieuczciwymi praktykami rynkowymi związanymi ze sprzedażą usług poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość przez podmioty wymienione powyżej,
  2. w stosunku do konsumentów nieuczciwe firmy już podjęły działania procesowe lub działania takie zostaną podjęte wkrótce (np. konsumenci dostali już przedsądowe wezwania do zapłaty).

 

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy Stowarzyszenia, zachęcamy do jak najszybszego kontaktu. Jest to o tyle ważne, że w przypadku postępowania sądowego obowiązują terminy procesowe – na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty jest tylko 14 dni!

 

Projekt darmowej pomocy realizowany jest ze środków Poczty Polskiej, która w decyzji Prezesa UOKiK nr DPR-3/2018  z dnia 27 kwietnia 2018 roku zobowiązała się do tego, że przekaże pieniądze na ten cel.

 

Wsparcia w postaci udostępnienia oprogramowania do zarządzania pracą Stowarzyszenia udziela spółka Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., za co serdecznie dziękujemy.