Stowarzyszenie w ramach prowadzonych działań edukacyjnych od maja 2016 roku prowadziło cykl spotkań we Wrocławskim Centrum Seniora. W trakcie zajęć poruszane były zagadnienia, z którymi seniorzy spotykają się na co dzień. Wśród poruszanej problematyki omówione zostały takie kwestie jak gwarancja i rękojmia ze wskazaniem podobieństw i różnic między tymi pojęciami, wskazówki dotyczące tego, z której instytucji lepiej korzystać i dlaczego, praktyczne aspekty związane z reklamowaniem towarów przez konsumentów, wskazówki dotyczące tego w jaki sposób reagować w przypadku negatywnego stanowiska przedsiębiorcy na złożoną reklamację. Ponadto w trakcie spotkań z seniorami poruszone zostały również zagadnienia związane z nieuczciwymi działaniami ze strony przedsiębiorców telekomunikacyjnych, których ofiarami najczęściej padają osoby starsze, a które są w ostatnim czasie dość powszechnie spotykane. Obok wskazania na czym polegają nieuczciwe praktyki i jakie są konsekwencje zawarcia umowy w wyniku stosowania tychże praktyk seniorzy dowiedzieli się co można zrobić w sytuacji, w której padło się ofiarą nierzetelnego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego oraz gdzie można szukać pomocy.