Zapraszamy wszystkich Seniorów na bezpłatne konsultacje w sprawach konsumenckich (czyli umowach zawieranych z przedsiębiorcami dla celów prywatnych). Jeśli Seniorzy mają problem z nieuczciwym przedsiębiorcą, zostali oszukani przy zawieraniu umowy, reklamacja Seniora została odrzucona, oferujemy naszą pomoc i poradę wykwalifikowanych specjalistów. Najbliższe spotkanie odbędzie się w dniu 26 marca 2018 roku w godzinach 11-13 we Wrocławskim Centrum Seniora, s. 28.