Annual Conference on European Consumer Law 2019

W dniach 10-11.10.2019 roku wzięliśmy udział w Annual Conference on European Consumer Law 2019 w Trewirze (Niemcy). To jedno z najważniejszych europejskich wydarzeń poświęconych ochronie praw konsumentów. Wśród prelegentów znaleźli się wysokiej rangi przedstawiciele europejskich organizacji zajmujących się prawami konsumenta, m.in. Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości i Konsumentów, Ecommerce Europe, BEUC – Europejskiej Organizacji Konsumentów,  a także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Inspektoratu Ochrony Danych.

Podczas konferencji poruszane były kwestie związane m.in. z

– tzw. „Nowym Ładem dla Konsumentów” (nowelizacją prawa konsumenckiego na poziomie unijnym),

– ochroną konsumentów w dobie gospodarki współdzielenia/gospodarki platformowej,

– najnowszym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach pasażerów linii lotniczych,
– dyrektywy ws. zbiorowego dochodzenia roszczeń w UE

Wyjazd na konferencję był możliwy dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Instytutu Wolności (https://www.niw.gov.pl/ ) uzyskanemu w  ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.