Annual Conference on European Consumer Law 2020

W dniach 8-9 października wzięliśmy udział w Annual Conference on European Consumer Law 2020, która odbyła się w Trewirze (Niemcy). Ze względu na pandemię wirusa COVID-19, w tym roku zdecydowaliśmy się na uczestnictwo zdalne.

Annual Conference on European Consumer Law to jedno z najważniejszych europejskich wydarzeń poświęconych prawom konsumentów. Co roku uczestniczą w nim osoby profesjonalnie zajmujące się ochroną praw konsumenta w krajach UE. Wśród prelegentów tegorocznej edycji znaleźli się wysokiej rangi przedstawiciele europejskich organizacji zajmujących się prawami konsumenta na szczeblu europejskim, m.in. Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości i Konsumentów (Komisja Europejska), Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska (KE), BEUC – Europejskiej Organizacji Konsumentów, European Digital Rights (EDRi), Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz wykładowcy uniwersyteccy.

Podczas konferencji poruszane były kwestie związane m.in. z:

– pandemią COVID-19 i jej wpływie na prawa konsumenta

– Digital Service Act, czyli nowymi regulacjami dotyczącymi usług cyfrowych w UE

– najnowszym orzecznictwem TSUE dotyczące praw konsumenta

Udział przedstawicieli Stowarzyszenie Aquila w Annual Conference on European Consumer Law 2020 sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.