Annual Conference on European Consumer Law 2021

W dniach 7-8.10.2021 roku bierzemy udział w Annual Conference on European Consumer Law 2021 w Trewirze (Niemcy). To jedno z najważniejszych europejskich wydarzeń poświęconych ochronie praw konsumentów. Wśród prelegentów znajdują się wysokiej rangi przedstawiciele europejskich organizacji zajmujących się prawami konsumenta. Konferencja poświęcona jest zagadnieniom takim, jak: podatność konsumentów w społeczeństwie cyfrowym, skutki pandemii COVID-19 i perspektywy na przyszłość w obszarze prawa turystycznego, nowy wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie kredytów konsumenckich, bezpieczeństwo produktu, najnowsze orzecznictwo TSUE.

Nasz udział w konferencji możliwy jest dzięki finansowaniu z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu PROO5.