Europejskie organizacje konsumenckie wnoszą skargę przeciwko 17 liniom lotniczym o stosowanie greenwashingu

Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów Aquila przyłączyło się do akcji Europejskiej Organizacji Konsumenckiej – BEUC,  która wraz z 22 organizacjami członkowskimi z 18 krajów złożyła skargę do Komisji Europejskiej i sieci organów ochrony konsumentów (CPC), potępiając wprowadzające w błąd oświadczenia 17 europejskich linii lotniczych dotyczące klimatu. Zgodnie z analizą prawną zleconą przez BEUC takie roszczenia naruszają unijne przepisy dotyczące zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych.

1.Twierdzenia, że płacenie dodatkowych opłat może „zrównoważyć”, „zneutralizować” lub „zrekompensować” emisje CO2 z lotu, są niezgodne ze stanem faktycznym, ponieważ korzyści klimatyczne wynikające z działań kompensacyjnych są wysoce niepewne, podczas gdy szkody spowodowane przez emisje CO2 z podróży lotniczych są pewne.

2. Linie lotnicze wprowadzają konsumentów w błąd, pobierając od nich wyższe opłaty, aby przyczynić się do rozwoju „zrównoważonych paliw lotniczych” (SAF): takie paliwa nie są gotowe do wprowadzenia na rynek, a niedawno przyjęte prawodawstwo UE wyznacza bardzo niskie cele dotyczące tego, ile powinny one stanowić w koszyku paliwowym samolotów. Oznacza to, że dopóki SAF nie będą masowo dostępne – po 2040 roku – będą one w najlepszym razie stanowić jedynie niewielki udział w zbiornikach nafty lotniczej w samolotach.

3. Sugerowanie, że podróże lotnicze mogą być „zrównoważone”, „odpowiedzialne” i „ekologiczne” jest zwodnicze.  Żadna ze strategii stosowanych przez sektor lotnictwa nie jest obecnie w stanie zapobiec emisji gazów cieplarnianych. Ważne jest, aby położyć kres tym oświadczeniom, ponieważ w nadchodzących latach wraz ze wzrostem ruchu lotniczego emisje będą rosły.

W Polsce akcja wspierana jest przez: Federację Konsumentów, Fundację Konsumentów, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów Aquila, Stowarzyszenie dla Powiatu, Stowarzyszenie Euro-Concret, Fundacja Pro-Test, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie – członków Forum Organizacji Konsumenckich Forkon.

Więcej szczegółów dostępnych jest w informacji prasowej: informacja prasowa