Kapitał żelazny Aquila w ramach PROO 2

Już od 1 września 2020 roku rozpoczynamy zadanie w zakresie kapitału żelaznego Stowarzyszenia Aquila. Nasza działalność możliwa jest dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Instytutu Wolności, uzyskanego w ramach Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO (Priorytet 2a).

Dzięki programowi będziemy mogli przygotować wieloletnią strategię tworzenia i budowania kapitału żelaznego. O naszych działaniach będziemy informować na stronie internetowej https://prawo-konsumenckie.pl/kapital-zelazny/.