Konsumenckie Centrum E-porad w latach 2020 – 2021

Z przyjemnością informujemy, że w latach 2020 – 2021 Konsorcjum składające się ze Stowarzyszenia Aquila, Stowarzyszenia Euro-Concret i Stowarzyszenia dla Powiatu będzie prowadzić Konsumenckie Centrum E-porad. Tym samym kontynuujemy naszą działalność poradniczą w ramach zadania publicznego finansowanego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.