Konsumencie uważaj na platformę „Temu”

Chińska platforma TEMU lekceważy prawo UE, które ma zapewnić konsumentom bezpieczeństwo.

TEMU często narusza obowiązek dostarczenia konsumentom kluczowych informacji na temat sprzedawcy produktu, co powoduje, że konsument nie jest w stanie ocenić, czy produkt spełnia unijne wymogi bezpieczeństwa. Platforma nie udostępnia również wystarczających informacji na temat systemów rekomendacji oraz tego, w jaki sposób zastosowane kryteria prowadzą do efektu polecania określonych produktów. Ponadto platforma stosuje techniki manipulacyjne – dark paterns – mające na celu nakłonienie konsumentów do wydania większej kwoty, niż pierwotnie planowali, lub komplikujące proces zamykania konta.

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ.

Z tych względów w dniu dzisiejszym europejska organizacja konsumencka BEUC złożyła skargę do Komisji Europejskiej, natomiast 17 organizacji członkowskich BEUC, w tym nasz partner Federacja Konsumentów, złożyło tę samą skargę do właściwych organów krajowych.