Nasze cele

Od 2016 roku aktywnie działamy na polu szeroko rozumianego prawa konsumenckiego. Celem realizowanych przez nas projektów jest poprawa świadomości prawnej w społeczeństwie oraz udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej konsumentom. Nasza działalność ma także na celu rozwijanie i kształtowanie wiedzy prawniczej w ramach różnych grup społecznych oraz prowadzenie działalności w obszarze edukacji poprzez propagowanie i prowadzenie różnorodnych działań i inicjatyw.