Pomoc prawna w sprawach sądowych

Prowadzimy program, w ramach którego udzielamy konsumentom bezpłatnej pomocy prawnej w postępowaniach sądowych.

Pomoc dedykowana jest konsumentom, którzy chcą skierować sprawę przeciwko przedsiębiorcy do sądu lub gdy sami zostali pozwani. Wielokrotnie konsumenci nie decydują się na dochodzenie swoich praw, gdyż mają liczne obawy związane ze skomplikowaną procedurą oraz kosztami związanymi z postępowaniem sądowym. Dlatego właśnie uruchomiliśmy nasz program.

Oferujemy pomoc dwojakiego rodzaju:

  1. Po pierwsze konsument otrzymuje pomoc w postaci reprezentacji  przez profesjonalnego pełnomocnika (radcę prawnego lub adwokata). Konsument nie ponosi żadnych opłat związanych z zatrudnieniem pełnomocnika. Jedyne opłaty, jakie wiążą się z naszą pomocą to: 17 zł opłaty od pełnomocnictwa, którą konsument uiszczana do właściwego urzędu gminy oraz 20 zł zaliczki na wydatki kancelaryjne związane z działaniami podejmowanymi przez pełnomocnika.
  2. Po drugie Stowarzyszenie Aquila przystępuje do postępowania po stronie konsumenta i w ramach podejmowanych działań wyraża na piśmie tzw. pogląd istotny dla sprawy. Często tego rodzaju stanowisko Stowarzyszenia okazuje się pomocne w uzyskaniu korzystnego rozstrzygnięcia, a także ułatwia sądom orzekanie w sprawach konsumenckich, które ze względu na swoją specyfikę różnią się od pozostałych spraw cywilnych.

Osoby chętne do skorzystania z pomocy Stowarzyszeń zachęcamy do kontaktu. Udostępniamy następujące formy kontaktu:

  1. Adres e-mail: kontakt@prawo-konsumenckie.pl
  2. Numer telefonu czynny od poniedziałku do piątku (pn – pt w godz. 8-14): 71 74 000 22

W latach 2019-2021 projekt był finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich