Porady, interwencje, przygotowywanie pism

Pomagamy konsumentom poprzez udzielanie porad w sprawach konsumenckich. Oceniamy zasadność roszczeń konsumenta i wskazujemy jakie działania należy podjąć w sprawie. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, podejmujemy interwencje u przedsiębiorców i prowadzimy korespondencję w sprawie, ewentualnie przygotowujemy taką korespondencję dla konsumentów.

W latach 2019-2021 projekt był finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich