Projekt dlakonsumenta.pl – regionalne ośrodki konsumenckie

Od 1 kwietnia 2019 roku wspólnie w Fundacją Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej realizujemy zadanie publiczne pn. „Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów w latach 2019-2020″, które jest finansowanego przez UOKiK.

W ramach projektu prowadzimy ośrodki konsumenckie. Tu konsument uzyska bezpłatne porady prawne (udzielamy ich osobiście, telefonicznie lub e-mailowo), a także pomoc w sporządzeniu pism dla konsumentów, w tym pism procesowych i wniosków ADR

Ośrodki działają w 10 miastach, tj. w Busku Zdroju, Częstochowie, Katowicach, Łomży, Olsztynie, Puławach, Siemiatyczach, Tarnobrzegu, Wrocławiu i Zielonej Górze. Dokładne adresy i godziny otwarcia podane są na stronie internetowej www.dlakonsumenta.pl.

Konsumenci mogą zgłosić się do ośrodka z każdą sprawą konsumencką. Jeżeli konkretny przypadek wymagać będzie pomocy specjalistycznej instytucji, konsument zostanie do niej przekierowany. Najlepiej, aby osoby zgłaszające się do ośrodka miały ze sobą wszystkie dokumenty dotyczące ich sprawy – to usprawni udzielenie odpowiedniej pomocy.

Na stronie internetowej www.dlakonsumenta.pl konsumenci znajdą także wzory przydatnych pism oraz różnego rodzaju materiały edukacyjne.

Oprócz bezpośredniej pomocy udzielanej w ośrodkach, konsumenci mogą skorzystać także z bezpłatnych porad prawnych, udzielanych w tereniew trakcie wydarzeń i eventów regionalnych. Dodatkowo mogą wziąć udział w różnorodnych akcjach o charakterze edukacyjno – informacyjnym w formie m.in. lekcji w szkołach, wykładów na uniwersytetach III wieku, domach seniora. Kalendarz wydarzeń dostępny jest na stronie www.dlakonsumenta.pl.

Realizowany przez nas projekt to nie tylko pomoc dla konsumentów, ale także szereg inicjatyw i działań dla instytucji i organizacji, które chronią konsumentów, m.in. delegatur UOKiK, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów, organizacji konsumenckich, policji i straży miejskiej. Wzajemna wymiana informacji, szkolenia, wspólne reagowanie na pojawiające się problemy to podstawa skutecznej ochrony praw konsumentów.

Wielkość czcionki
Kontrast