Wzory pism

Zapraszamy do skorzystania z poniższych wzorów pism.

REKLAMACJA TOWARU

reklamacja towaru na podstawie rękojmi z żądaniem naprawy

reklamacja towaru na podstawie rękojmi z żądaniem wymiany

reklamacja towaru na podstawie rękojmi z żądaniem obniżenia ceny

reklamacja towaru na podstawie rękojmi odstąpienie od umowy

reklamacja towaru z tytułu gwarancji

rękojmia odstąpienie od umowy mimo wcześniejszej naprawy lub dostarczenia nowej rzeczy

rękojmia odstąpienie od umowy z powodu niespełnienia przez sprzedawcę jego obowiązków

REKLAMACJA DZIEŁA

reklamacja dzieła na podstawie rękojmi z żądaniem naprawy

reklamacja dzieła na podstawie rękojmi z żądaniem wymiany

reklamacja dzieła na podstawie rękojmi z żądaniem obniżenia ceny

reklamacja dzieła na podstawie rękojmi odstąpienie od umowy

dzieło odstąpienie od umowy mimo wcześniejszej naprawy lub dostarczenia nowego dzieła

dzieło odstąpienie od umowy z powodu niespełnienia przez sprzedawcę jego obowiązków

REKLAMACJA USŁUGI

reklamacja błędna kwota na fakturze

reklamacja prawo przewozowe brak dokumentu

reklamacja usługi pocztowej

reklamacja usługi przewozu towaru

reklamacja usługi telekomunikacyjnej

reklamacja usługi turystycznej

reklamacja usługi hotelarskiej

reklamacja usługi finansowej

reklamacja usługi

reklamacja zagubiony bagaż

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ (NP. PRZEZ INTERNET, TELEFON)

odstąpienie od umowy zawartej na odległość

odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

odstąpienie od umowy o kredyt konsumencki

PISMA SĄDOWE

pozew

wniosek o przywrócenie terminu

wniosek o skuteczne doręczenie

wniosek o uzasadnienie

zawezwanie do próby ugodowej

INNE PISMA

uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia z powodu wprowadzenia w błąd

wezwanie do wykonania umowy niebędącą umową sprzedaży przy zwłoce

wezwanie do wykonania umowy sprzedaży przy zwłoce

wezwanie do zapłaty

wycofanie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych