Wzory pism

Zapraszamy do skorzystania ze wzorów pism, które zostały przygotowane w ramach współprowadzonego przez Stowarzyszenie Aquila zadania publicznego pn. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów w latach 2019 – 2020. Zadanie to sfinansowane zostało ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wzory przydatnych pism

Wielkość czcionki
Kontrast