Zakończone projekty

W ostatnich kilku latach prowadziliśmy szereg projektów związanych z prawami konsumenta. Oto najważniejsze z nich:

1. w grudniu 2017r. zrealizowaliśmy wspólnie ze Stowarzyszeniem Euro-Concret projekt pt. „Konsumenci seniorzy a sprzedaż bezpośrednia – prawa i zagrożenia” finansowany przez UOKiK. W jego ramach prowadziliśmy szereg spotkań edukacyjnych z seniorami oraz stworzyliśmy dla nich poradnik dot. zagrożeń związanych ze sprzedażą bezpośrednią. W listopadzie 2018 poradnik został jeszcze zaktualizowany i uzupełniony.

2. w maju i czerwcu 2018 roku (I edycja), w październiku, listopadzie i grudniu 2018 roku (II edycja) oraz w listopadzie i grudniu 2019 roku (III edycja) prowadziliśmy zajęcia edukacyjne z prawa konsumenckiego dla seniorów i uczniów z obszaru miasta Wrocławia w ramach dofinansowania z Urzędu Miejskiego Wrocławia.

3. w grudniu 2018 w ramach finansowania z UOKiK zrealizowaliśmy zadanie publicznego pn. „Nowe formy edukacji konsumenckiej, w ramach którego przygotowaliśmy 8 krótkich filmów oraz książeczkę z wierszami dla dzieci o tematyce konsumenckiej.

4. w latach 2018 – 2019 byliśmy jednym z realizatorów projektu pt. „Konsumenckie Centrum E-porad” w ramach środków pochodzących z UOKIK.

5. w 2019 r. dzięki środkom z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich prowadziliśmy projekt e-konsument.com, w ramach którego powstała strona internetowa umożliwiająca konsumentom uzyskanie porad predefiniowanych (https://e-konsument.com/).

6. w latach 2016 – 2018 regularnie organizowaliśmy w ramach współpracy z Wrocławskim Centrum Seniora spotkania dla Seniorów, w czasie których przybliżaliśmy im tematykę prawa konsumenckiego. W roku 2018 byliśmy jednym z partnerów Dni Seniora.

7. w roku 2019 współorganizowaliśmy szkolenia dla rzeczników konsumentów w Olsztynie, Lubinie i Sosnowcu.

8. od 1.04.2019 – 30.09.2020 roku współprowadziliśmy wraz z fundacją Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej projekt pn. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów w latach 2019 – 2020 finansowany przez UOKiK. W jego ramach prowadziliśmy 10 ośrodków konsumenckich (zlokalizowane były w Busku Zdroju, Częstochowie, Katowicach, Łomży, Olsztynie, Puławach, Siemiatyczach, Tarnobrzegu, Wrocławiu i Żarach, a następnie Zielonej Górze). Tu konsument uzyskiwał bezpłatne porady prawne (osobiście, telefonicznie lub e-mailowo), a także pomoc w sporządzeniu pism dla konsumentów, w tym pism procesowych i wniosków ADR. Oprócz bezpośredniej pomocy udzielanej w ośrodkach, konsumenci mogli skorzystać także z bezpłatnych porad prawnych, udzielanych w terenie w trakcie wydarzeń i eventów regionalnych. Dodatkowo mogli wziąć udział w różnorodnych akcjach o charakterze edukacyjno – informacyjnym w formie m.in. lekcji w szkołach, wykładów na uniwersytetach III wieku, domach seniora. 

9. od września do grudnia 2021 prowadziliśmy zajęcia dla uczniów z wrocławskich szkół w ramach zadania publicznego pn. „Zajęcia edukacyjne wprowadzające do tematyki ochrony konsumenckiej dla dzieci i młodzieży z wrocławskich placówek edukacyjnych – Świadomy konsument – zajęcia dla wrocławskich uczniów” finansowanego w ramach dofinansowania z Urzędu Miejskiego Wrocławia.

10. w latach 2020 – 2021 byliśmy jednym z realizatorów projektu pt. „Konsumenckie Centrum E-porad” w ramach środków pochodzących z UOKIK.

11. w latach 2020 – 2021 w ramach finansowania z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach priorytetu PROO3 realizowaliśmy zadanie pt. „Stop nieuczciwym praktykom rynkowym”, w którym zajmowaliśmy się przeciwdziałaniem nieuczciwym praktykom rynkowym stosowanym przez przedsiębiorców.

12. w latach 2019 – 2021 w ramach finansowania z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach priorytetu PROO1 realizowaliśmy zadanie pt. „Mam prawa i nie zawaham się ich użyć. Pomoc konsumentom na drodze sądowej”, w którym pomagaliśmy konsumentom egzekwować ich prawa w sporach z przedsiębiorcami.