Zakończone projekty

W ostatnich kilku latach prowadziliśmy szereg projektów związanych z prawami konsumenta. Oto najważniejsze z nich:

1. w grudniu 2017r. zrealizowaliśmy wspólnie ze Stowarzyszeniem Euro-Concret projekt pt. „Konsumenci seniorzy a sprzedaż bezpośrednia – prawa i zagrożenia” finansowany przez UOKiK. W jego ramach prowadziliśmy szereg spotkań edukacyjnych z seniorami oraz stworzyliśmy dla nich poradnik dot. zagrożeń związanych ze sprzedażą bezpośrednią. W listopadzie 2018 poradnik został jeszcze zaktualizowany i uzupełniony.

2. w maju i czerwcu 2018 roku (I edycja), w październiku, listopadzie i grudniu 2018 roku (II edycja) oraz w listopadzie i grudniu 2019 roku (III edycja) prowadziliśmy zajęcia edukacyjne z prawa konsumenckiego dla seniorów i uczniów z obszaru miasta Wrocławia w ramach dofinansowania z Urzędu Miejskiego Wrocławia.

3. w grudniu 2018 w ramach finansowania z UOKiK zrealizowaliśmy zadanie publicznego pn. „Nowe formy edukacji konsumenckiej, w ramach którego przygotowaliśmy 8 krótkich filmów oraz książeczkę z wierszami dla dzieci o tematyce konsumenckiej.

4. w latach 2018 – 2019 byliśmy jednym z realizatorów projektu pt. „Konsumenckie Centrum E-porad” w ramach środków pochodzących z UOKIK.

5. w 2019 r. dzięki środkom z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich prowadziliśmy projekt e-konsument.com, w ramach którego powstała strona internetowa umożliwiająca konsumentom uzyskanie porad predefiniowanych (https://e-konsument.com/).

6. w latach 2016 – 2018 regularnie organizowaliśmy w ramach współpracy z Wrocławskim Centrum Seniora spotkania dla Seniorów, w czasie których przybliżaliśmy im tematykę prawa konsumenckiego. W roku 2018 byliśmy jednym z partnerów Dni Seniora.

7. w roku 2019 współorganizowaliśmy szkolenia dla rzeczników konsumentów w Olsztynie, Lubinie i Sosnowcu.

Wielkość czcionki
Kontrast