GODZINY OTWARCIA BIURA
I OBSŁUGI TELEFONICZNEJ

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 8-14

tel.: 71 74 000 22
881 752 813
ul. Kościuszki 35a 50-011 Wrocław

Pomoc prawna w sprawach sądowych

Stowarzyszenie wraz ze Stowarzyszeniem dla Powiatu ze Środy Śląskiej prowadzi pilotażowy program, w ramach którego udziela konsumentom bezpłatnej pomocy prawnej w postępowaniach sądowych.

Pomoc dedykowana jest konsumentom na etapie kierowania spraw przeciwko przedsiębiorcom do sądu, gdyż wielokrotnie nie decydują się oni na dochodzenie swoich praw z uwagi na liczne obawy związane ze skomplikowaną procedurą oraz kosztami związanymi z takim postępowaniem.

Dlatego też oferujemy pomoc dwojakiego rodzaju:

  1. Po pierwsze konsument otrzymuje pomoc w postaci reprezentacji  przez profesjonalnego pełnomocnika (Radcę Prawnego lub Adwokata). Konsument nie ponosi żadnych opłat związanych z zatrudnieniem pełnomocnika. Jedyne opłaty, jakie ponosi Konsument to: 17 zł opłaty od pełnomocnictwa, która uiszczana jest na rzecz właściwego urzędu gminy, 20 zł zaliczki na wydatki kancelaryjne związane z działaniami podejmowanymi przez pełnomocnika.
  2. Po drugie Stowarzyszenie dla Powiatu lub Stowarzyszenie „Aquila” przystępuje do postępowania po stronie konsumenta i w ramach podejmowanych działań wyraża na piśmie tzw. pogląd istotny dla sprawy. Często tego rodzaju stanowisko Stowarzyszenia okazuje się pomocne w uzyskaniu korzystnego rozstrzygnięcia, a także ułatwia sądom orzekanie w sprawach konsumenckich, które ze względu na swoją specyfikę różnią się od pozostałych spraw cywilnych.

Osoby chętne do skorzystania z pomocy Stowarzyszeń zachęcamy do kontaktu. Udostępniamy następujące formy kontaktu:

  1. Adres e-mail: kontakt@prawo-konsumenckie.pl
  2. Numer telefonu czynny od poniedziałku do piątku (pn – pt w godz. 8-14): 71 74 000 22