Zespół

Małgorzata MiśPrezes Zarządu

Prawnik, absolwentka kierunku administracja. Specjalizuje się w tworzeniu regulaminów konkursów i serwisów internetowych skierowanych do konsumentów. Autorka publikacji z tematyki konsumenckiej. W Stowarzyszeniu koordynuje i nadzoruje  projekty oraz angażuje się merytorycznie w realizowane przez Stowarzyszenie działania. Zajmuje się praktycznym wykorzystaniem ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. W wolnym czasie pielęgnuje ogród.

Agnieszka BerkowskaWiceprezes Zarządu

Nauczycielka biologii i informatyki. W Stowarzyszeniu odpowiedzialna za projekty edukacyjne  i ekologiczne. W czasie wolnym zajmuje się rekonstrukcją historyczną i rękodziełem.

Joanna BojdaPrawnik

Radca prawny. Udziela porad w ramach Konsumenckiego Centrum E-porad. Reprezentuje konsumentów w sądzie w ramach projektów Stowarzyszenia. Reprezentuje Stowarzyszenie w sprawach dotyczących przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym. W wolnym czasie interesuje się historią i kulturą Górnego Śląska, savoir-vivre i etykietą biznesu.

Franciszek FigielPrawnik

Radca prawny. Posiada bogate doświadczenie we współpracy z NGOsami świadczącymi nieodpłatnie poradnictwo prawne. Reprezentuje konsumentów w sądzie w ramach projektów Stowarzyszenia. W wolnym czasie sportowiec i pasjonat historii.

Dominika Myszakowska-KaczałaPrawnik

Prawnik, specjalista ds. prawa konsumenckiego i postępowania cywilnego. W swojej karierze pełniła funkcję m.in. powiatowego rzecznika konsumentów oraz asystenta sędziego sądu rejonowego. W Stowarzyszeniu zajmuje się obsługą prawną projektów dotyczących pomocy konsumentom oraz obsługą spraw indywidualnych. W wolnym czasie gra w siatkówkę oraz poznaje nowe języki obce.

Adrian PodgórnyKoordynator projektów

Specjalista ds. koordynacji projektów oraz manager Stowarzyszenia. W swojej karierze zajmował się m.in. organizacją Brave Festival oraz Wrocław – Europejska Stolica Kultury 2016. Trener organizacji pozarządowych w projektach POKL. W czasie wolnym pasjonuje się muzyką oraz kulturą Afryki Południowej.