Zespół

Małgorzata MiśPrezes Zarządu

Prawnik, absolwentka kierunku administracja. Specjalizuje się w tworzeniu regulaminów konkursów i serwisów internetowych skierowanych do konsumentów. Autorka publikacji z tematyki konsumenckiej. W Stowarzyszeniu koordynuje i nadzoruje  projekty oraz angażuje się merytorycznie w realizowane przez Stowarzyszenie działania. Zajmuje się praktycznym wykorzystaniem ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. W wolnym czasie pielęgnuje ogród.

Agnieszka BerkowskaWiceprezes Zarządu

Nauczycielka biologii i informatyki. W Stowarzyszeniu odpowiedzialna za projekty edukacyjne  i ekologiczne. W czasie wolnym zajmuje się rekonstrukcją historyczną i rękodziełem.

Dominika Myszakowska-KaczałaPrawnik

Prawnik, specjalista ds. prawa konsumenckiego i postępowania cywilnego. W swojej karierze pełniła funkcję m.in. powiatowego rzecznika konsumentów oraz asystenta sędziego sądu rejonowego. W Stowarzyszeniu zajmuje się obsługą prawną projektów dotyczących pomocy konsumentom oraz obsługą spraw indywidualnych. W wolnym czasie gra w siatkówkę oraz poznaje nowe języki obce.

Franciszek FigielPrawnik

Radca prawny. Posiada bogate doświadczenie we współpracy z NGOsami świadczącymi nieodpłatnie poradnictwo prawne. Reprezentuje konsumentów w sądzie w ramach projektów Stowarzyszenia. W wolnym czasie sportowiec i pasjonat historii.

Joanna BojdaPrawnik

Radca prawny od 2017 r. Od początku swojej praktyki zawodowej zajmuje się prawem konsumenckim, reprezentując konsumentów w sądzie, udzielając porad, przeprowadzając szereg szkoleń i warsztatów z prawa konsumenckiego, a także uczestnicząc w procesach sądowych dotyczących stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych. Posiada ponadto bogate doświadczenie związane z szeroko rozumianym prawem medycznym. W wolnym czasie chętnie czyta kryminały i zajmuje się rękodziełem, jak również interesuje się etykietą biznesu oraz historią i kulturą Górnego Śląska.

Anika Szczepańska – Prawnik

Radca prawny. Doktorantka na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego. Ukończyła również studia licencjackie ekonomii na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii oraz Szkołę Prawa Niemieckiego działającą na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego przy współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie oraz Niemiecko-Polskim Stowarzyszeniem Prawników z siedzibą w Berlinie (Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung e.V). Specjalizuje się w  zagadnieniach związanych z branżą IT, ochroną danych osobowych oraz prawem własności intelektualnej.

Tomasz Świeboda Prawnik

Radca prawny. Specjalizuje się w prawie konsumenckim i danych osobowych oraz w prawie nowych technologii i własności nieaktualnej. Autor publikacji z zakresu danych osobowych oraz prowadzący bloga poruszającego tematykę prawa nowych technologii. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców świadczących usługi i dokonujących sprzedaży na rzecz konsumentów, w tym serwisów i sklepów internetowych, agencji fotograficznych i marketingowych, a także podmiotów świadczących usługi programistyczne.

Sylwia Giza – Prawnik

Prawnik, informatyk, MBA. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych, nowymi technologiami, prawem reklamy oraz własnością intelektualną. Autorka publikacji naukowych z zakresu ochrony danych osobowych, prawa do prywatności oraz nowych technologii. W Stowarzyszeniu zajmuje się obsługą prawną spraw indywidualnych oraz projektów.
Prywatnie miłośniczka kotów i gór.

Aleksandra Olbryk – Prawnik

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych, przygotowuje pod opieką naukową dr hab. Moniki Namysłowskiej, prof. UŁ pracę doktorską z zakresu ochrony konsumentów. Posiada dyplomy prawa francuskiego Uniwersytetu Grenoble-Alpes we Francji, a także Uniwersytetu w Tours we Francji. Aktywnie uczestniczy w polskich i międzynarodowych konferencjach naukowych z zakresu prawa konsumenckiego, prawa nowych technologii i prawa ochrony środowiska.