Instytucje pomagające konsumentom

Miejscy i powiatowi rzecznicy konsumentów

 • udzielają bezpłatnych porad prawnych, pomagają sporządzić konsumentom pisma (np. reklamacje, pozwy, pisma procesowe),
 • interweniują u przedsiębiorców w sprawach konkretnych konsumentów,
 • w przypadku sprawy sądowej mogą wstąpić do sprawy po stronie konsumenta,
 • zajmują się sprawami prostymi oraz wymagającymi analizy dokumentów,
 • wykaz rzeczników dostępny jest na stronie internetowej uokik.gov.pl/rzecznicy. Ponadto adres do rzecznika można uzyskać dzwoniąc na Infolinię Konsumencką.

 Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej 

 • udzielają pomocy w sprawach prostych oraz wymagających analizy dokumentów,
 • wykaz Inspektoratów dostępny jest pod adresem uokik.gov.pl/wiih

 

Specjalistycznej pomocy udzielają również:

Rzecznik Finansowy (RF)

 • reprezentuje interesy klientów podmiotów rynku finansowego,
 • Biuro RF udziela porad prawnych drogą telefoniczną lub elektroniczną,
 • RF może podjąć interwencję w imieniu klienta, przeprowadzić postępowanie polubowne lub wesprzeć klienta w sporze istotnym poglądem,
 • eksperci RF prowadzą dyżury telefoniczne, pod którymi można uzyskać poradę,
 • klienci mogą uzyskać poradę pisząc na adres e-mail porady@rf.gov.pl lub wysyłając prywatną wiadomość na Facebooku,
 • wszelkie informacje kontaktowe dostępne są pod adresem https://rf.gov.pl/kontakt.

 Centrum Informacji Konsumenckiej przy Urzędzie Komunikacji Elektronicznej 

 • udziela pomocy w sprawach telekomunikacyjnych,
 • nr tel. 22 330 40 00,
 • adres strony internetowej: cik.uke.gov.pl

 Punkt Informacyjny dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych 

 • pomaga w sprawach dotyczących energii i paliw,
 • nr tel. 22 244 26 36,
 • adres e-mail: drr@ure.gov.pl,
 • adres strony internetowej: ure.gov.pl.

Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce 

 • należy do ECC-Net, sieci 30 centrów działających w krajach Unii Europejskiej, Norwegii i Islandii,
 • bezpłatnie udzielają porad i pomocy w pozasądowym rozwiązywaniu sporów transgranicznych,
 • konsumenci mogą zgłaszać skargi na przedsiębiorców związane z zakupami w innych krajach UE, Norwegii i Islandii
 • nr tel. 22 55 60 118,
 • adres e-mail: ECCNET-PL@ec.europa.eu,
 • adres strony internetowej: www.konsument.gov.pl.
 • zapraszamy do zapoznania się z materiałem ulotka nt. ECK