Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów Aquila zostało pierwotnie założone jako Stowarzyszenie Rota Piechoty Miejskiej Aquila w 2008 r. Przed powstaniem Stowarzyszenia jego członkowie od 1999 roku działali pod nazwą XXXIX Najemny Regiment Szkocki przedstawiając szkocką formację najemną z XVI w, a w roku 2005 profil działania został rozszerzony o odtwórstwo XV – wiecznego mieszczaństwa oraz rycerstwa. W chwili powstania celem Stowarzyszenia była szeroko rozumiana rekonstrukcja historyczna, w tym m.in. pogłębianie wiedzy dotyczącej wieków przeszłych, jak najwierniejsze odtwarzanie historii oraz dzielenie się tą wiedzą czy to przez udział w różnorodnych imprezach historycznych i pokazach czy też przez prowadzenie prelekcji dla młodzieży, warsztatów, treningów itp. Chęć szerzenia wiedzy historycznej, która przyświecała członkom Stowarzyszenia nadal stanowi element jego aktywności.

Jednakże z biegiem czasu członkowie Stowarzyszenia zauważyli wiele obszarów, w których ich doświadczenia zawodowe, zdobyta przez lata wiedza i umiejętności mogą okazać się bardzo pomocne innym ludziom. Dlatego też Stowarzyszenie rozszerzyło swoją działalność mając nadzieję, że jego działalność okaże się pomocna co najmniej w takim samym stopniu, jak dotychczas podejmowane inicjatywy. Od 2016 roku Stowarzyszenie rozpoczęło aktywność m.in. na polu szeroko rozumianego prawa konsumenckiego jako Stowarzyszenie Aquila. W niedługim czasie działalność na rzecz konsumentów zdominowała zakres podejmowanych aktywności. W 2022 roku nazwa Stowarzyszenia została zmieniona na Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów Aquila, aby wyraźniej informować o charakterze głównej działalności. Celem realizowanych projektów jest poprawa świadomości prawnej w społeczeństwie oraz udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej konsumentom.

Głównymi celami Stowarzyszenia są:

  1. Prowadzenie działalności prawniczej mającej za zadanie pomoc, a także rozwijanie i kształtowanie wiedzy prawniczej w ramach różnych grup społecznych,
  2. Prowadzenie działalności związanej z rekonstrukcją historyczną poprzez podejmowanie działań propagujących wiedzę oraz rozwijających i kształtujących świadomość i wiedzę historyczną,
  3. Prowadzenie działalności w obszarze edukacji poprzez propagowanie i prowadzenie różnorodnych działań i inicjatyw,
  4. Prowadzenie działalności w obszarze ochrony środowiska poprzez propagowanie i prowadzenie różnorodnych działań i inicjatyw.