Kapitał żelazny

W kwietniu 2020 roku nasze Stowarzyszenie znalazło się w gronie 24 organizacji pozarządowych
z Polski, które uzyskały finansowanie Narodowego Instytutu Wolności na proces przygotowania do pozyskiwania kapitału żelaznego.  Jest to pierwszy w Polsce program publicznego wsparcia organizacji, które chcą budować stabilność finansową w oparciu o kapitał żelazny. Dotychczas kapitał żelazny był narzędziem w Polsce stosunkowo mało rozpowszechnionym. Większość organizacji pozarządowych nie podejmowało prób jego gromadzenia ze względu na potrzebę znacznego zaangażowania zasobów organizacji (osobowych, czasowych i finansowych) w ten proces. Innym czynnikiem mającym wpływ na mocno ograniczoną obecność kapitałów żelaznych w Polsce jest brak odpowiednich zachęt dla darczyńców, przede wszystkim w otoczeniu prawnym i podatkowym. Przykłady Francji i Niemiec udowadniają, że odpowiednie zachęty podatkowe przekładają się na aktywność darczyńców.

Stowarzyszenie Aquila i pozostałe organizacje dofinansowane przez NIW stoją teraz przed olbrzymią szansą. Stworzenie kapitału żelaznego uważane jest zazwyczaj jako kolejny, znaczący etap rozwoju organizacji pozarządowej.

Rozpoczęliśmy pierwszą w historii Stowarzyszenia kampanię pozyskiwania kapitału żelaznego. Robimy to żeby osiągnąć:

  1. stabilność finansową pozwalającą na długofalowe działania i wzmocnienie pozycji Stowarzyszenia do poziomu pozwalającego na skuteczne działania mające na celu wyeliminowanie nieuczciwych praktyk międzynarodowych koncernów działających w Polsce
  2. awans Polski do pierwszej trójki w rankingu oceniającym sytuację konsumentów w krajach UE
  3. ograniczenie strat w gospodarce wynikających z łamania przepisów o ochronie konsumentów
  4. podniesienie poziomu zaufania konsumentów do przedsiębiorców

Kapitał żelazny jest dla Stowarzyszenia szansą na długofalowy i stabilny rozwój działalności
w zakresie udzielania pomocy prawnej konsumentom.

Możliwości związane z posiadaniem kapitału żelaznego pozwolą organizacji na zapewnienie trwałości i skuteczności prowadzonych działań misyjnych. Mając doświadczenie i wiedzę oraz niezależność finansową Stowarzyszenie będzie w stanie nadal wspierać konsumentów nawet bez finansowania projektowego.