XXIX Forum Ekonomiczne w Krynicy

Srebrny Konsument – bezpieczny konsument, czyli jak być mądrym przed szkodą i kto pomoże po szkodzie!   Pod takim hasłem przebiegła debata w dniu 5 września 2019 roku na Forum Ekonomicznym w Krynicy, gdzie wśród prelegentów znalazła się m.in. Małgorzata Miś – Prezes Stowarzyszenia Aquila.

Do debaty zostali również zaproszeni przedstawiciele UOKiK, Europejskiego Centrum Konsumenckiego, Rzecznika Praw Pasażera Kolei, Fundacji Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej i lider projektu dlakonsumenta.pl oraz miejski rzecznik konsumentów w Tarnowie. Spotkanie dotyczyło najważniejszych aspektów ochrony konsumentów.

  • Rynkowe pułapki zakupowe,
  • Dlaczego seniorzy częściej padają ofiarami nieuczciwych praktyk sprzedażowych?
  • Czy istnieje złoty przepis na „mądre kupowanie”?
  • Istniejąca sieć pomocy konsumenckiej w kraju

To tylko niektóre z tematów jakie były pyły poruszane w debacie

Cieszymy się, że mogliśmy brać udział w tym wyjątkowym wydarzeniu i liczymy, że wnioski z debaty pomogą lepiej ukształtować system pomocy i wsparcia dla konsumentów.