Broszura i wzory pism dla uchodźców z Ukrainy

Mamy przyjemność udostępnić materiały przygotowane przez nasze Stowarzyszenie w ramach zadania publicznego pn. „Wszyscy jesteśmy konsumentami – materiały informacyjne dla osób z Ukrainy” finansowanego ze środków Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w ramach Funduszu Pomocy

Broszura zawiera najważniejsze informacje dotyczące konsumentów, opracowane w bardzo skrótowej formie. Dokument sporządzony jest w języku ukraińskim. Natomiast komplet wzorów pism to zestawienie najważniejszych pism, które mogą okazać się niezmiernie przydatne w codziennym funkcjonowaniu. Wzory te sporządzone są w języku polskim i ukraińskim, tak aby możliwie najbardziej ułatwić korzystanie z nich.

Wzory można pobrać klikając na poniższe linki:

  1. Broszura
  2. Wzory pism
  3. Wzory pism – wersja edytowalna