I Krajowa Konferencja Konsumencka UWr i Forkon

Październik był niezwykle intensywnym miesiącem w związku ze współorganizowaniem przez Forum Organizacji Konsumenckich Forkon I Krajowej Konferencji Konsumenckiej, która odbyła się w dniach 19 i 20 października 2023 roku we Wrocławiu na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

I Krajowa Konferencja Konsumencka UWr i Forkon to najważniejsze wydarzenie konsumenckie drugiego półrocza w Polsce, które cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno w świecie naukowym, jak i w biznesie. Wśród Gości i Prelegentów na konferencji obecni byli m.in. przedstawiciele regulatorów rynku, przedstawiciele największych w Polsce firm z branży m.in. telekomunikacyjnej, finansowej i e-commerce, rzecznicy konsumentów z wielu regionów kraju oraz przedstawiciele najważniejszych polskich organizacji konsumenckich.

Patronat nad wydarzeniem objęli: JM Rektor UWr, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznik Finansowy, Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu i Starostwa Powiatu Wrocławskiego.

Partnerami konferencji byli: Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego, Związek Banków Polskich, Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Związek Cyfrowa Polska i Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

Patronami medialnymi byli: Rzeczpospolita i Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego.

Konferencja była wydarzeniem wyjątkowym. W ramach różnorodnych paneli w bardzo horyzontalny sposób udało się zwrócić uwagę na miejsce i rolę organizacji konsumenckich i rzeczników konsumentów. Mowa była nie tylko o systemie ochrony konsumentów, ale również o społecznej odpowiedzialności biznesu, dochodzeniu roszczeń konsumenckich, poradnictwie i edukacji konsumentów, otoczeniu biznesowym i możliwości współpracy oraz jej płaszczyznach, rynku telekomunikacyjnym, e-commerce i finansowym.

Wiedza i perspektywa Panelistów i Moderatorów pozwoliły na dogłębne przyjrzenie się poszczególnym zagadnieniom. Różne punkty widzenia wzbogaciły dyskusję i wymianę myśli.

W trakcie Konferencji przedstawiliśmy również Radę Programową Forkon – pierwszego i największego w Polsce think-tanku konsumenckiego.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w organizację Konferencji.