Interwencje u przedsiębiorców

Prowadząc rozmaite programy dążymy do poprawy świadomości na temat praw konsumentów.

Od trzech lat interweniujemy u tych przedsiębiorców, którzy nie postępują do końca uczciwie w stosunku do swoich klientów. Zwracamy uwagę na różne nieprawidłowości dotyczące np. nierzetelnego informowania konsumentów o składzie towaru, nierzetelnego prezentowania uprawnień konsumentów, nierzetelnej reklamy, nieprawidłowości w prezentowaniu ceny.

Choć praktyki przedsiębiorców są różne, mamy jeden cel – zwalczanie nieuczciwych praktyk, z powodu których cierpi interes konsumentów.

Wielkość czcionki
Kontrast