Interwencje u przedsiębiorców

Prowadząc rozmaite programy dążymy do poprawy świadomości na temat praw konsumentów.

Od 2017 roku interweniujemy u tych przedsiębiorców, którzy nie postępują do końca uczciwie w stosunku do swoich klientów. Zwracamy uwagę na różne nieprawidłowości dotyczące np. nierzetelnego informowania konsumentów o składzie towaru, nierzetelnego prezentowania uprawnień konsumentów, nierzetelnej reklamy, nieprawidłowości w prezentowaniu ceny.

Choć praktyki przedsiębiorców są różne, mamy jeden cel – zwalczanie nieuczciwych praktyk, z powodu których cierpi interes konsumentów.

9 październik 2020

Poniżej zamieszczamy oświadczenie spółki Madej Wróbel Sp. z o.o. będące wynikiem podjętej przez nas interwencji.

„Ten się nie myli, kto nic nie robi”. W 2017 roku w oznakowaniu wyrobu Spółki Madej Wróbel Sp. z o.o.  pojawiła się błędna informacja w zakresie jego składu (wskazano na brak wzmacniaczy smaku i substancji zagęszczających). W wyniku interwencji Stowarzyszenia Aquila Spółka zapewniła, że było to incydentalne i jednorazowe zdarzenie  zaistniałe w wyniku błędu pracownika. Spółka wdrożyła szereg działań naprawczych mających na celu uniknięcie podobnych sytuacji.

W latach 2019-2021 projekt był finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich