Pomagamy obywatelom Ukrainy/ Ми допомагаємо громадянам України

🇵🇱

W tym roku Światowy Dzień Konsumenta odbywa się w cieniu tragicznych wydarzeń w Ukrainie . Wychodząc naprzeciw potrzebom osób uciekających przed wojną i szukających schronienia w Polsce, nasze Stowarzyszenie w ramach pomocy na rzecz konsumentów uruchamia:

1. kompleksową pomoc dla obywateli Ukrainy (ma ona charakter przekrojowy od porad, po interwencje u przedsiębiorców, na sprawach sądowych kończąc). Obsługujemy w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim. Od dnia 15.03 marca można pisać na nasz adres e-mailowy kontakt@prawo-konsumenckie.pl, a od dnia 30.03 uruchamiamy również obsługę telefoniczną – nasz numer to 71 74 000 22,

2. wsparcie dla rzeczników konsumentów – po wcześniejszym umówieniu z nami naszej dostępności oferujemy pomoc tłumacza symultanicznego (obsługujemy język ukraiński, rosyjski i angielski), który przez telefon będzie tłumaczyć rozmowę między rzecznikiem a konsumentem.

🇺🇦

Цього року Всесвітній День Захисту прав споживачів відбувається у тіні трагічних подій в Україні. Щоб задовольнити потреби людей, які рятуються від війни та шукають притулку у Польщі, наша Асоціація в рамках допомоги споживачам запускає:

1. безплатну комлексну допомогу громадянам України (від консультацій та досудових розглядів справ до судових справ). Ми надаємо послуги польською, українською, російською та англійською мовами. З 15 березня ви зможете написати на нашу електронну адресу kontakt@prawo-konsumenckie.pl, а з 30 березня ми також запускаємо телефонну службу за номером 71 74 000 22,

2. безплатну підтримку омбудсменів з питань захисту прав споживачів – за попередньою домовленістю можна отримати допомогу синхронного перекладача (ми працюємо українською, російською та англійською мовами), який перекладатиме розмову між омбудсменом та споживачем по телефону.