Pomoc konsumentom poszkodowanym przez Energetyczne Centrum – również po 16.01.2019

Jeżeli posiadają Państwo nadpłatę za energię lub gaz w Energetycznym Centrum S.A., a nie zdążyli Państwo jej zgłosić najpóźniej w dniu 16 stycznia 2019 roku do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, nie oznacza to, że nie mają Państwo szansy na odzyskanie pieniędzy. W dalszym ciągu mogą Państwo wypełnić wniosek dotyczący zgłoszenia wierzytelności i złożyć go w sądzie. Wniosek ten będzie złożony z przekroczeniem terminu ale skuteczny.

Jednak przekroczenie terminu może wiązać się dla Państwa z koniecznością poniesienia pewnych kosztów. Mogą być to:

– koszty postępowania dowodowego związanego z ustaleniem istnienia spóźnionej wierzytelności,
– koszty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
– koszty postępowania upadłościowego wynikłe ze zgłoszenia wierzytelności po terminie,
– zaliczka na koszty związane ze zgłoszeniem wierzytelności po terminie.

Niewielkie opóźnienie (kilka – kilkanaście dni) w zgłoszeniu wierzytelności, w zdecydowanej większości przypadków, nie powinno wiązać się z ryzykiem poniesienia dodatkowych kosztów przez Państwa. Dlatego warto jak najszybciej podjąć działania i zgłosić wierzytelność.

Przypominamy, że nasze Stowarzyszenie pomaga konsumentom w zgłaszaniu wierzytelności. Koszt związany z naszą pomocą to 17 zł opłaty skarbowej od pełnomocnictwa udzielonego radcy prawnemu oraz 20 zł tytułem zaliczki na koszty wysyłki pism.