Aktywni Obywatele – rozstrzygnięcie konkursu

Rok 2021 rozpoczynamy dobrymi nowinami! Jesteśmy jednym z 32 podmiotów (wnioski złożyło łącznie 395 organizacji), które wygrały konkurs i otrzymają dotację w konkursie na projekty sektorowe Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

Bardzo się z tego cieszymy, ponieważ otworzy nam to nowe możliwości na kolejne kreatywne działania. Nasz projekt pn. „Powołanie Rady Konsumenckich Organizacji Pozarządowych i rzecznictwo dla sektora” ma na celu wzmocnienie potencjału organizacji konsumenckich w Polsce, co realnie wpłynie na poprawę sytuacji wszystkich konsumentów. O postępach będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej, Instagramie oraz Facebook’u. 

Gratulujemy pozostałym organizacjom, które również uzyskały dofinansowanie!