Zakończenie realizacji projektu pn. „Mam prawa i nie zawaham się ich użyć”

Z dniem 31.12.2020 roku kończymy realizację projektu pt. „Mam prawa i nie zawaham się ich użyć” realizowanego ze środków Zarządu Województwa Mazowieckiego.

W ramach projektu przeprowadziliśmy 34 webinary dla uczniów oraz seniorów z terenu Województwa Mazowieckiego. Przygotowaliśmy również krótki poradnik z zakresu prawa konsumenckiego, który został rozesłany do szkół i organizacji senioralnych. Poradnik dostępny jest na stronie internetowej https://prawo-konsumenckie.pl/wp-content/uploads/2020/12/poradnik-Mam-prawa.pdf

Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni frekwencją seniorów na tych zajęciach, zwłaszcza że korzystanie ze zdalnych form edukacji było dla nich z pewnością dużym wyzwaniem. Cieszy nas bardzo otwartość na zdalne formy edukacji i głęboko wierzymy, że coraz liczniejsza grupa seniorów będzie brać udział w organizowanych przez nas szkoleniach.

Bardzo dobrze oceniamy również współpracę ze szkołami, które chętnie wzbogaciły swój program o elementy prawa konsumenckiego – wiedzy niezbędnej wręcz w codziennym życiu.

Bardzo dziękujemy pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie za współpracę w realizacji zadania. W tym trudnym dla wszystkich roku współpraca ta przebiegała bardzo sprawnie. Sposób organizacji konkursu, a następnie nadzoru nad prowadzeniem zadania publicznego, może być wzorem dla innych organów współpracujących z organizacjami pozarządowymi.

Przedstawiamy również Państwu garść informacji dotyczących prawa konsumenckiego oraz dane kontaktowe instytucji, w których można znaleźć pomoc w sprawach konsumenckich. Wystarczy kliknąć tutaj.


Korzystając z okazji raz jeszcze życzymy wszystkim konsumentom dużo zdrowia i szczęścia w nadchodzącym Nowym Roku 2021!