Oświadczenie spółki Madej Wróbel Sp. z o.o.

Z zakładce Interwencje u przedsiębiorców zamieściliśmy oświadczenie spółki, które jest wynikiem podjętej przez nas interwencji. Dziękujemy spółce Madej Wróbel Sp. z o.o. za polubowne zamknięcie sprawy.