Realizacja przez powiatowe i wojewódzkie JST zadań z obszaru upowszechniania i ochrony praw konsumentów w latach 2019-2021

Z przyjemnością udostępniamy przygotowaną przez nas publikację, w której analizujemy sposób realizacji przez powiatowe i wojewódzkie jednostki samorządu terytorialnego zadań z obszaru upowszechniania i ochrony praw konsumentów w latach 2019-2021.


Dołożyliśmy wielu starań, aby zebrać jak największą ilość rzetelnego materiału i dokonać jego analizy. W oparciu o posiadane dane i obowiązujące przepisy sformułowaliśmy pewne wnioski, a także rekomendacje.


Mamy nadzieję, że przygotowany przez nas dokument stanowić będzie przyczynek do dyskusji na temat systemu ochrony konsumentów w Polsce.

Zapraszamy to lektury: PUBLIKACJA

Inicjatywę wspiera Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca